nedeľa 30. októbra 2011

Dominanty mesta - secesná koláž

Dnes predstavujem secesnú kolážovú pohladnicu, ktorá vyobrazuje dominanty mesta na začiatku 20.storočia. Pohladnica bola "poskladaná" z obrázkov iných pohladníc, dovtedy vydaných aj inými vydávateľmi (pomerne bežne sa to využívalo).Na pohľadnici vidno rimsko-katolický kostol, synagógu, železničnú stanicu a "báger".

sobota 22. októbra 2011

Ďalšie zábery na námestie z obdobia 2.SV

Pridávam ďalšiu pohľadnicu z obdobia 2.SV so zábermi na námestie.

Na hornom obrázku je vidieť pôvodné miesto sochy Imaculata aj s stromovou alejou. V pravej časti je Stĺp hanby.


Dolný obrázok je záber na námestie od Obecného domu, až k nárožiu námestia a dnešnej Lichnerovej ulici. Vidno pôvodné kované oplotenie synagógy. A na ľavej strane obrazu ešte vidno aj čerpaciu stanicu na benzín. Čo je zaujímavé, že druhá čerpacia stanica bola trošku ďalej na námestí oproti Imaculaty (viď horný obrázok.

štvrtok 6. októbra 2011

Mierové námestie počas 2.SV

Táto pohľadnica zachytáva uličný front Mierového námestia. Ceľkom vľavo je ešte vidno pôvodné oplotenie synagógy. Vo vedľajšom dome fungovala lekáreň. Ďalej je obecný dom. Prízemná stavba dnes už nestojí, je tam vchod do dvora s obchodmi.

Ďalšia budova je bývalé mäsiarstvo, dnes výdajňa zdravotníckych potrieb.


Predposledná budova patrí dodnes rodine Bittnerovcom, a poslená vpravo patrila Júliusovi Kohnovi, ktorý ešte aj v 70-tých rokoch žil vo dvore budovi, keď už sa využívala ako škôlka.

nedeľa 4. septembra 2011

Kaplnka Najsvätejšej Trojice a Löflerov dom

Na kolorovanej kolážovej pohľadnici z r. 1903 sú vyobazené dve charakteristické budovy mestskej zástavby, Löflerov dom a kaplnka Najsvätejšej Trojice.Pohľadnica z r. 1903. Kolorovaná koláž s motívom vínnej révy.


Löflerov dom, ktorý stojí na rohu Lichnerovej a Kováčskej ulici (koľkí z vás vedeli, že ulica, ktorá spojuje Lichnerovú s Vajanského ulicou sa tak volá ?!). Dnes sa v ňom nachádza kaviáreň Lagúna.


Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola postavená v r. 1860 v klasickom štýle. Nachádza sa na Štúrovej ulici smerom na Slnečné jazerá.

streda 27. júla 2011

Senecká sporiteľňa akciová spoločnosť - Szenci Takarékpánztár Rt.

Tento krát neprinášam nový pohľad na naše mesto, ale pár písomností, ktoré dokazujú čulý obchodný ruch už aj na konci 19. a začiatkom 20. storočia v Senci.
Vyobrazená listina je akcia Seneckej sporiteľni, akciová spoločnosť (Szenci takarékpénztár, Rt.), ktorá bola založená v roku 1895.(Táto listina bohu žiaľ sa nenachádza v mojej zbierke, vyobrazenie som našiel na internete)

Ďalší doklad je zmenka Seneckej sporiteľne, vystavená v roku 1898 na sumu 357,40 florénov (forintov) na nákup reziva u obchodníka s rezivom, József Stern.(Scan nie je celý, formát je väčší ako A4 na výšku – z vlastnej zbierky)

(Zadná strana zmenky)

pondelok 11. apríla 2011

Premeny Mierového námestia a Nám. 1.mája počas jedného storočia - pokračovanie

Priložená pohľadnica mi pribudla do zbierky dnes. Je to záber na dnešné Mierové námestie približne z úrovne dnešného mestského úradu. Na ľavej strane prvé dva poschodové domy stoja dodnes, ako málo z pôvodných budov. Ďalšie prízemné boli začiatkom 20.storočia a neskôr zbúrané a nahradené tiež poschodovými. Zábere tak isto zachytáva starú budovu pošty, ktorá bola odstránená v priebehu minulého roka. Na pravej strane záberu prízemné budovy už neexistujú. Zaujímavé je na pohľadnici aj zachytenie pôvodného osvetlenia námestia – kandeláber.

sobota 19. marca 2011

M E G H Í V Ó - P O Z V Á N K A

A szenci SZMA Alapiskola korabeli zománcozott táblája
(Dobová smaltovaná tabuľa ZŠ s VJM v Senci)

2011. április 2. az anyanyelvi oktatás újraindításának 60.évfordulója. Ebbõl az alkalomból a szenci SZMA Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kiállítást szervez az iskola multjának tárgyi emlékeibõl, kordokumentumaiból. A kiállítás megnyitójának kísérõ rendezvényei:

Április 2.

13:30 – ökumenikus szertartás a Szent Miklós templomban

15:00 – ünnepi gálaműsor a helyi kultúrális központban

17:00 – kopjafa avatás az iskola elõtt

17:30 – a kiállítás megnyitása, állófogadás

További információk:


http://www.szenc.sk/dokumentumok2011.html

---------------------------------------------------------------

2. apríla 2011 je 60. výročím znovu zavedenia vyučovania na školách v materinskom jazyku menším. Na počesť tohto výročia senecká Základná škola Molnára Alberta Szenciho organizuje výstavu z dobových artefaktov a dokumentov v priestoroch školy. Sprievodné podujatia:

2.apríl

13:30 – ekumenická bohoslužba v kostole Sv. Mikuláša v Senci

15:00 – kultúrny program v miestnom kultúrom stredisku


17:00 – odhalenie pamiatky

17:30 – otvorenie výstavy, slávnostná recepcia v priestoroch školy

štvrtok 27. januára 2011

Železničná stanica RÉTE – RECA

Ako ukážku prírastku do mojej zbierky vám predkladám unikátny (podľa mňa) záber na železničnú „stanicu“ (zastávku) malej obce Reca (Réte) neďaleko od Senca.
Obec sa nachádza 4 km od Senca. Zastávka je vzdialená od obce ešte aj v dnešnej dobe asi 1 km. Leží na trati Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo.
Samotný záber pochádza z r. 1910, a je na ňom vyfotený „správca“ zastávky Rákoczy Ferenc.


Budova žel. zastávky z r. 1910 je do dnes v pôvodnej podobe zachovaná.

sobota 8. januára 2011

Pohľadnice z dieľne Emmy Tichnovej - 2.časť

V máji r. 2010 som sa obrátil na verejnosť s prosbou o pomoc, pri zisťovaní, či pani E.Tichnová vydávala svoje pohľadnice ako série, alebo jednotlivo. Viac sa dočítate tu:

Pohľadnice z dieľne Emmy Tichnovej - 1.časťDnes sa mi podarilo získať ďalšiu pohľadnicu, ktorá má rovnaké číslovanie 8394e.


Je to záber na parný mlyn od vyústenia dnešnej Šafarikovej ulice na Trnavskú ulicu.

Samozrejme naďalej privítam prípadné zistenia ostatných zberateľov.