nedeľa 4. septembra 2011

Kaplnka Najsvätejšej Trojice a Löflerov dom

Na kolorovanej kolážovej pohľadnici z r. 1903 sú vyobazené dve charakteristické budovy mestskej zástavby, Löflerov dom a kaplnka Najsvätejšej Trojice.Pohľadnica z r. 1903. Kolorovaná koláž s motívom vínnej révy.


Löflerov dom, ktorý stojí na rohu Lichnerovej a Kováčskej ulici (koľkí z vás vedeli, že ulica, ktorá spojuje Lichnerovú s Vajanského ulicou sa tak volá ?!). Dnes sa v ňom nachádza kaviáreň Lagúna.


Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola postavená v r. 1860 v klasickom štýle. Nachádza sa na Štúrovej ulici smerom na Slnečné jazerá.