sobota 22. mája 2010

Socha Immaculata (morový stĺp) v Senci

V roku 1714 postihla mestečko morová epidémia, ktorá bola v 18.storočí pohromou pre ľudstvo. Na počesť skončenia moru v r. 1747 si dala rodina Bornemissza postaviť sochu Panni Márii - Immaculaty.
Socha bola postavená na rázcestí smeru Bratislava-Trnava a smer Šamorín na námestí.

Immaculata na pohľadnici na začiatku 20.storočia
(Vydávateľ Friedmann Farkas, číslo pohľ. 140)


Kolážová pohľadnica z 30-tých rokov 20.str.
(Vydávateľ Emma Tichna)

Detail predchádzajúcej pohľadnice so sochou ImmaculataFarebná foto pohľadnica z r. 1969
(Vydávateľ Šport Bratislava)


Čierno-biela pohľadnica zachytáva Immaculatu od Krátkej ulici.Pohľadnica z rovnakej dieľne a obdobia
Záber zachytáva Immaculatu a aj Stĺp hanby (familiárne známe Pillinger Kati)

Immaculata v 70-tých rokoch 20 storočia počas rekonštrukcie Mierového námestia bola premiestnená k Lourdskej jaskyni, kde nebola až tak na očiach.
Socha po rekonštrukcii a navrátení jej zašlej slávy dožila znovu osadenia na pôvodnom mieste, na Mierovom námestí počas revitalizácie na začiatku 21.storočia.utorok 11. mája 2010

Nenápadná obec na okraji Podunajskej nížiny

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1256 v súvislosti so sporom o majetky (Oľdzu – obce v okr. Dunajská Streda), ktorého bol účastníkom Peter Magnus z Rece. Tieto dedičné majetky vlastnil neoprávnene, napriek tomu kráľ Bela IV. ho potvrdil v držbe majetku. Celý spor sa zopakoval v r.1257.


Prvou osadou v miestach dnešnej obce bola Petrum Magistrum de Rethe, ktorá počas tatárskych nájazdov v 13. storočí zanikla. Od druhej polovice 13. str. osada sa spomína ako Milenta – názov pochádza z r. 1245, vtedajším vlastníkom bol Csák Máté (Matúš Čák Trenčanský).

- 1309 sa stal významným medzníkom pre rozvoj obce, totiž dostal šľachtické práva.
- 1368 ako majiteľ osady s názvom Terra Rethe sa uvádza Ján Rétei.
- 1595 vytvorilo sa reformované zhromaždenie. Toto bolo oporou a útočiskom pre exulantov z Moravy, obce Nosislav. Po porážke v bitke pri Bielej hore (8.11.1620) prichádzali do obce na bohoslužby, krsty detí a uzatváranie manželstiev.

Kostol reformovanej a rímsko-kat.cirkvi, ref.fara, dom predstavenéhoPribližne 30 rodín sa usadilo v obci natrvalo. Zrejme z tohto obdobia pochádzajú priezviská ako Morvay, Pém a podobne, ktoré dodnes sa vyskytujú v obci.

- 1671 vzniká zbor Jednoty Bratskej. Spomienkou na toto obdobie je Zborový dom, českomoravská modlitebňa za kostolom reformovanej cirkvi.

Hoci cirkev v Réci bola maďarská, poskytovala im duchovnú ochranu, bola pre nich bezpečným miestom. Veriaci z Nosislavic sa niekoľkokrát do roka vybrali na púť pešo do Rece. Cesta im trvala asi 10 dní, cez deň sa ukrývali a v noci išli. Na pobožnosti im bola vždy vyhradená pravá ľavica od kancľa.

Prvým kazateľom bol Ján Valesius, od r. 1712. Pochádzal zo Senice. V roku 1673 Leopold I. ho povýšil do šľachtického stavu.

Je na historikoch dokázať, či pri svojich cestách z Poľska do Skalice a Trnavy, navštívil obec Recu aj učiteľ národov J. A. Komenský, a to asi v roku 1650, nakoľko jeho posol Ján Tobian udržiaval s Recou kontakty a Reca bola v tej dobe aj s obcou Pusté Úľany artikulárnym miestom.

- 1671 premiestnenie sídla Skalického cirkevného zboru
- 1769-1771 stavba kostola reformovanej cirkvi
- 1871 rímsko-katolický kostol


V roku 1905 boli počas vykopávok v obci nájdené strieborné mince a to veľké mince v počte 44 a 204 malých mincí, a to biatec, nonnos, devil a titto. Zbierka týchto mincí je uložená v Bratislavskom mestskom múzeu, a časť v Budapešti a Viedne.
V r. 1938 na základe viedenskej arbitráže obec bola pripojená späť k Maďarsku, a stala sa pohraničnou obcou. Pohraničná stráž sídlila v budove dnešnej základnej škole s vyuč. jazykom slovenským.

V pravo hore pohraničná stráž, v ľavo hore učiteľský dom, v ľavo dole spotrebné družstvo, v pravo dole rimsko-kat.škola


Netreba zabudnúť ani na komunitu židovskej obce, ktorá mala v dedine vlastnú modlitebňu, ktorá stála na mieste dnešného kultúrneho domu.

sobota 1. mája 2010

Pohľadnice z dielne Emmy Tichnovej

Popri F.Friedmannovi patrí pani Emma Tichnová medzi najaktívnejšich a najdlhšie pôsobiacich vydávateľov pohľadníc v Senci. Zároveň bola jednou z dvoch žien, ktoré vydávali pohľadnice. Druhou bola pani Szolgayová, ktorá viedla obchod s papierenským tovarom.
Samozrejme z jej dieľne pochádza oveľa viac pohľadníc, vyhotovených rôznymi technikami. Ale tieto štyri som si vybral zámerne ako prvé, ktoré Vám predstavím. A hneď aj vysvetlím dôvod prečo.
Pri katalogizovaní mojej zbierky som si všimol, že tieto pohľadnice majú rovnaké číslo vydávateľky, ktoré líšia sa iba v písmene. Teda v poradí ako ich tu uvádzam: 8394a, 8394c a 8394d.
Z tohto zistenia som si dovolil urobiť záver, že zrejme ide o súbor pohľadníc, alebo sériu. Či tomu je naozaj tak neviem. Sám vlastním prvé tri pohľadnice s označením a), c) a d). Teda chýba pohľadnica s číslom 8394b.
Zároveň sa obraciam na zberateľov seneckých pohľadníc, ak by vlastnili pohľadnice z tejto série (súboru) s iným písmenkovým označením prosím kontaktujte ma, resp. zašlite scan predmetnej pohľadnice na z.smith002@gmail.com

Štrand Slovenskej Ligy (číslo 8394a)


Turecký dom - pošta (číslo 8394c)

Železničná stanica Senec (číslo 8394d)


Pri mojom bádaní som narazil na nižšie vyobrazenú pohľadnicu tiež z dieľne Emmy Tichnovej, na stránke Forum Inštitútu Šamorín (http://www.foruminst.sk/), ktorá svojim vyhotovením (rovnaký biely rám), a obdobia, ktoré znázorňuje by mohla zapadať do tejto série. Ak by ju niekto vlastnil, poprosím o skontrolovanie čísla pohľadnice, či moja domnienka je správna.


Republikánska ulica - obchod Baťa (číslo 8394_ ??? )