štvrtok 3. decembra 2020

Czizmazia Ferencz - Szempcz országgyülési képviselõje - zvolený poslanec mesta Senec do Peštianského parlamentu

 


Czizmazia Ferencz


1870-ben született. Kõzépiskolai tanulmányainak befejezése után teológiát és bõlcsészetet tanult Esztergomban, a budapesti kõzponti papnevelõ-intézetben és a budapesti egyetemen. 1894 óta volt tanára a nagyszombati katolikus fõérseki gimnáziumnak és 1903 óta tanulmányi felügyelõje a nagyszombati fineveldének. Az 1905.-i általános választások alkalmával a szenci kerület választotta képviselõvé néppárti programmal.

Narodil sa v r. 1870. Po ukončení stredškolských štúdii navštevoval teológiu a filozofiu v Ostrihome, nesklôr v Budapešti. Od 1894 bol profesorom katolického gymnázia v Trnave a od 1903 tiež inšpektorom. V roku 1905 vo všeobecných voľbách ho senecký obvod zvolil za poslalca do Parlamentu v Budapešti s programom ľudovej strany


Zdroj:
Országgyülési almanach 1905 - 1910