streda 27. júla 2011

Senecká sporiteľňa akciová spoločnosť - Szenci Takarékpánztár Rt.

Tento krát neprinášam nový pohľad na naše mesto, ale pár písomností, ktoré dokazujú čulý obchodný ruch už aj na konci 19. a začiatkom 20. storočia v Senci.
Vyobrazená listina je akcia Seneckej sporiteľni, akciová spoločnosť (Szenci takarékpénztár, Rt.), ktorá bola založená v roku 1895.(Táto listina bohu žiaľ sa nenachádza v mojej zbierke, vyobrazenie som našiel na internete)

Ďalší doklad je zmenka Seneckej sporiteľne, vystavená v roku 1898 na sumu 357,40 florénov (forintov) na nákup reziva u obchodníka s rezivom, József Stern.(Scan nie je celý, formát je väčší ako A4 na výšku – z vlastnej zbierky)

(Zadná strana zmenky)