sobota 19. júna 2010

Senecký mlyn

Senecký mlyn bol svojho času jeden z najmodernejších v širokom okolí. Založili ho v roku 1906, ako družstvo. Sídlo mal v Senci a zaoberal sa mletím obilia, výmenným obchodom poľnohospodárskych komodít a maloobchodnou činnosťou – predajom múky. Samotný mlyn dal postaviť grof Esterházy z Čeklísa (Bernolákovo).
Prvý obchodný rok začal 31.decembra 1907. Družstvo malo 500 obchodných podielov. Riaditeľstvo pozostávalo z dvoch riaditeľov a trojčlenného predstavenstva. Predsedom zakladajúceho zhromaždenia bol Michal Szabó.

Budova okolo 1910

V roku 1929 mlyn prešiel rekonštrukciou a modernizáciou. Strojový park sa vymenil na elektrický pohon, čím sa zvýšil výkon denne na sedem vagónov. Múka pochádzajúca zo seneckého mlynu bola natoľko kvalitná, že bola hľadaná aj v zahraničí. Ročný výkon mlyna v tom období bol 2000 vagónov, a mal približne 80 zamestnancov. V tomto období fungoval už pod názvom „KARL ESTERHÁZY KUNSTMÜHLE Aktiengesselschaf“.


Areál v období najväčšieho rozmachu a slávy. 20-té roky minulého storočia.
V budove pred mlynom sídlila správa mlynu. (výrez z faktúry)

Faktúra z r. 1928

Po roku 1948 ho vyvlastnili a zoštátnili. Fungoval v pôvodných priestoroch až do 90-tých rokoch 20.storočia, kedy budoval úplne vyhorela.

sobota 5. júna 2010

Premeny Mierového námestia a Nám. 1.mája počas jedného storočia

V každom meste či obci dianie spoločenského života sa od vzniku miest sa sústreďovalo okolo námestí. Samotné námestia boli miestom konania pravidelných, alebo občasných trhov.

Nebolo to inak ani v Senci. Okolo námestia mali zámožnejší občania svoje obydlia, resp. obchody. Tak isto aj inštitúcie, ako sú pošta, mestský (obecný) úrad, prípadne aj súd sa nachádzali na námestí. Bolo to praktické a historicky daný vývoj.

Preto najväčšie zmeny v architektúre sa tiež odzrkadlili tu. Dominanty ako sú kostoly, synagógy, resp. štátne a mestské (obecné) inštitúcie boli zväčša nemenné.

Ale súkromné domy, obchody prešli svojim vývojom postupom času, ako sa zvyšovali nároky na úroveň bývania.

Pár ukážok premien námestia v Senci, od začiatku 20.storočia až do jeho konca.

Pohľad na dnešné Mierové námestie z kostolnej veže - začiatok 20.str.

Podobný pohľad na námestie o pár rokov neskôr

Pohľad na južnú časť Nám.1.mája od "Tureckého" domu (v pozadí mlyn)

Pohľad na rožný dom Nám.1.mája a dnešnej Lichnerovej ul. Obchod Jungkoniga, Imakulata a Stĺp hanby (Pillinger Kati)

Hore: Pohľad na synagógu a časť námestia, v strede: Šľachtitelská stanica, dole: rožný dom na Nám.1.mája a Krátkej ulice


Pohľad na námestie so synagógou. Zaujímavý záber, ktorý zachytáva budovu, ktorá stála uprostred námestia, a vlastne takto rozdeloval na dve časti

Rovnaký pohľad, tónovaný do hneda

Rožný dom na Nám.1.mája a Krátkej ulice v 20-tých rokoch


"Turecký" dom, pošta - tiež z 1.republiky

Pohľad na hostinec (familiárne známy ako Jeruzalem), na zábere ešte stojí budova hostinca z 18.str, v ktorom podľa legendy aj samotná Mária Terézia strávila noc (dnes stojí už len vstupný portál, v dezolátnom stave)

Pohľad smerom na kostol, s parkom na námestí - 60-té roky. Domy v pozadí dnes už nestoja.

Zábery na časti námestia, synagógy (hanba mesta, že v akom dezolatnom stave je) zo začiatku 21.str

Záber na veldielo minulej éry, ktoré zmenilo charakter námestia na nepoznanie - kultúrny dom