sobota 4. decembra 2010

Slnečné jazerá - "Báger"

Samotné jazerá vznikali postupne od r. 1845, kedy začala intenzívna ťažba štrku, ktorá sa využívala na stavbu železničnej trate Bratislava – Galanta. Ťažbu riadila Železničná správa Rakúska Uhorska.


Postupne takto vzniklo 5 samostatných jazier, ktoré sa zlúčili do jednej ucelenej vodnej plochy začiatkom 20 storočia. Celková vodná plocha predstavuje vyše 100 ha, a jej najväčšia hĺbka 12 m.

Myšlienky vybudovania verejného kúpaliska sa ujala v r. 1919 Slovenská Beseda v Senci spolu s 59. Zborom Slovenskej Ligy. V tomto období jazerá dostali aj nový názov „Slovenské Tahiti“, ktoré sa však neujalo. Medzi domácimi sa naďalej jazerá spomínali len ako „Báger“.


Od r. 1930 správa kúpaliska definitívne prechádza do rúk 59. Zboru Slovenskej Ligy. Liga vzala do prenájmu areál od správy ČSD. Postupne vybudovali pláže, bufety. Areál sa ohradil.


Dnešný názov „Slnečné jazerá“ dostali v r. 1960, kedy bola vypísaná súťaž na nový názov.
Od tej doby sa vlastne počíta „zlatá éra“ jazier. Rozmachom turizmu, a vytvorením lepších podmienok sa jazerá stali celoštátne vyhľadávaným turistickým cieľom.