piatok 8. októbra 2010

Pominuteľnosť, alebo ako miznú nemí svedkovia doby

Bola to jedna z posledných troch budov pešej zóny, ktorá ako – tak odolávala zmenám a vkusu ľudí počas viac ako 100 ročnej jej existencie.
Už na prvých pohľadniciach mesta zo začiatku 20.storočia bola viackrát vyobrazená.Statočne odolávala zubu času, obmene spoločenského zriadenia, ale aj rôznych majiteľov. Ale nadišiel aj jej čas. Doslúžila.
Aj keď fasáda nenaznačovala, že by niečo nebolo v poriadku s ňou, jej technický stav bol nalomený. Na statike budovy zanechala svoje odtlačky bývalá rušná Gottwaldova ulica, cez ktorú dlhé roky viedla hlavná dopravná tepna mesta smerom na Šamorín a Dunajskú Stredu.


Ako skoro každá budova zámožnejšej rodiny zo začiatku 20.storočia slúžila nie len na bývanie, ale aj pre verejnosť. Na prízemí vždy bola predajňa. Počas 1.republiky samozrejme súkromná, po zoštátnení štátna. Až kým po roku 1993 sa vrátila k pôvodnej funkcii, a slúžila ako útulná kaviareň a cukráreň Balkán. Zmrzlina z tejto cukrárne bola známa v širšom okolí mesta.


Nová budova bude slúžiť rovnakému účelu. Podľa zámeru cukráreň Balkán by sa mal otvoriť už pred budúcoročnou sezónou.