sobota, 11. marca 2017Mierové námestie a Nám. 1.mája zo začiatku 20.storočia.sobota, 12. decembra 2015

Pokládka "mačacích hláv" na Lichnerovej ulici - A macskakövek lerakása

Pokládka "mačacích hláv" (bazaltové kocky) na dnešnej Lichnerovej ulici počas Rakúsko-Uhorska (tieto kocky slúžili ešte aj v 70-80 tých rokoch 20. storočia)
Macskakövek lerakása a mai Lichner utcán a Monarchia idejében. (Gondolom sokan emlékeznek meg a 70-80 as evekre, amikor ezek a macskakövek meg a helyukön voltak.
nedeľa, 22. novembra 2015

Kupalisko Československej besedy

Prvé verejné kúpalisko na Slnečných jazerách

sobota, 26. septembra 2015

Boldogfa - Boldog

sobota, 10. mája 2014

Zostrelený nemecký bombardér pri Boldogu - 26.jún 1944 a pohreb pilota


 Autentické zábery zostreleného nemeckého lietadla pri Boldogu 26.júna 1944 a pohreb pilota v Senci 29.júna 1944

Deportácia Židov 10.mája 1944 zo Senca do Bodóháza (Maďarsko)

Dnes prinášam reálne fotografie z deportácie Židov zo Senca do Bodóháza (Maďarsko) zo dňa 10.mája 1944. Na zadných stranách fotiek dobové poznámky zrejme samotného fotografa.

piatok, 20. septembra 2013

Mierové námestie na pohľadnici z r. 1901

Ďalšia pohľadnica do zbierky zaslaná 24.9.1901. Kolážová s vyobrazením námestia, a pre mňa neznámej budovy.

piatok, 16. novembra 2012

Mierové námestie


Pohľad na už neexistujúcu zástavbu dnešného Mierového námestia. 


sobota, 11. februára 2012

Novinky zo zbierky

Koláž kostola, a námestie s "Tureckým" domom


Spôsob ťaženia štrku na začiatku 20.storočia
nedeľa, 30. októbra 2011

Dominanty mesta - secesná koláž

Dnes predstavujem secesnú kolážovú pohladnicu, ktorá vyobrazuje dominanty mesta na začiatku 20.storočia. Pohladnica bola "poskladaná" z obrázkov iných pohladníc, dovtedy vydaných aj inými vydávateľmi (pomerne bežne sa to využívalo).Na pohľadnici vidno rimsko-katolický kostol, synagógu, železničnú stanicu a "báger".

sobota, 22. októbra 2011

Ďalšie zábery na námestie z obdobia 2.SV

Pridávam ďalšiu pohľadnicu z obdobia 2.SV so zábermi na námestie.

Na hornom obrázku je vidieť pôvodné miesto sochy Imaculata aj s stromovou alejou. V pravej časti je Stĺp hanby.


Dolný obrázok je záber na námestie od Obecného domu, až k nárožiu námestia a dnešnej Lichnerovej ulici. Vidno pôvodné kované oplotenie synagógy. A na ľavej strane obrazu ešte vidno aj čerpaciu stanicu na benzín. Čo je zaujímavé, že druhá čerpacia stanica bola trošku ďalej na námestí oproti Imaculaty (viď horný obrázok.

štvrtok, 6. októbra 2011

Mierové námestie počas 2.SV

Táto pohľadnica zachytáva uličný front Mierového námestia. Ceľkom vľavo je ešte vidno pôvodné oplotenie synagógy. Vo vedľajšom dome fungovala lekáreň. Ďalej je obecný dom. Prízemná stavba dnes už nestojí, je tam vchod do dvora s obchodmi.

Ďalšia budova je bývalé mäsiarstvo, dnes výdajňa zdravotníckych potrieb.


Predposledná budova patrí dodnes rodine Bittnerovcom, a poslená vpravo patrila Júliusovi Kohnovi, ktorý ešte aj v 70-tých rokoch žil vo dvore budovi, keď už sa využívala ako škôlka.

nedeľa, 4. septembra 2011

Kaplnka Najsvätejšej Trojice a Löflerov dom

Na kolorovanej kolážovej pohľadnici z r. 1903 sú vyobazené dve charakteristické budovy mestskej zástavby, Löflerov dom a kaplnka Najsvätejšej Trojice.Pohľadnica z r. 1903. Kolorovaná koláž s motívom vínnej révy.


Löflerov dom, ktorý stojí na rohu Lichnerovej a Kováčskej ulici (koľkí z vás vedeli, že ulica, ktorá spojuje Lichnerovú s Vajanského ulicou sa tak volá ?!). Dnes sa v ňom nachádza kaviáreň Lagúna.


Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola postavená v r. 1860 v klasickom štýle. Nachádza sa na Štúrovej ulici smerom na Slnečné jazerá.

streda, 27. júla 2011

Senecká sporiteľňa akciová spoločnosť - Szenci Takarékpánztár Rt.

Tento krát neprinášam nový pohľad na naše mesto, ale pár písomností, ktoré dokazujú čulý obchodný ruch už aj na konci 19. a začiatkom 20. storočia v Senci.
Vyobrazená listina je akcia Seneckej sporiteľni, akciová spoločnosť (Szenci takarékpénztár, Rt.), ktorá bola založená v roku 1895.(Táto listina bohu žiaľ sa nenachádza v mojej zbierke, vyobrazenie som našiel na internete)

Ďalší doklad je zmenka Seneckej sporiteľne, vystavená v roku 1898 na sumu 357,40 florénov (forintov) na nákup reziva u obchodníka s rezivom, József Stern.(Scan nie je celý, formát je väčší ako A4 na výšku – z vlastnej zbierky)

(Zadná strana zmenky)

pondelok, 11. apríla 2011

Premeny Mierového námestia a Nám. 1.mája počas jedného storočia - pokračovanie

Priložená pohľadnica mi pribudla do zbierky dnes. Je to záber na dnešné Mierové námestie približne z úrovne dnešného mestského úradu. Na ľavej strane prvé dva poschodové domy stoja dodnes, ako málo z pôvodných budov. Ďalšie prízemné boli začiatkom 20.storočia a neskôr zbúrané a nahradené tiež poschodovými. Zábere tak isto zachytáva starú budovu pošty, ktorá bola odstránená v priebehu minulého roka. Na pravej strane záberu prízemné budovy už neexistujú. Zaujímavé je na pohľadnici aj zachytenie pôvodného osvetlenia námestia – kandeláber.

sobota, 19. marca 2011

M E G H Í V Ó - P O Z V Á N K A

A szenci SZMA Alapiskola korabeli zománcozott táblája
(Dobová smaltovaná tabuľa ZŠ s VJM v Senci)

2011. április 2. az anyanyelvi oktatás újraindításának 60.évfordulója. Ebbõl az alkalomból a szenci SZMA Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kiállítást szervez az iskola multjának tárgyi emlékeibõl, kordokumentumaiból. A kiállítás megnyitójának kísérõ rendezvényei:

Április 2.

13:30 – ökumenikus szertartás a Szent Miklós templomban

15:00 – ünnepi gálaműsor a helyi kultúrális központban

17:00 – kopjafa avatás az iskola elõtt

17:30 – a kiállítás megnyitása, állófogadás

További információk:


http://www.szenc.sk/dokumentumok2011.html

---------------------------------------------------------------

2. apríla 2011 je 60. výročím znovu zavedenia vyučovania na školách v materinskom jazyku menším. Na počesť tohto výročia senecká Základná škola Molnára Alberta Szenciho organizuje výstavu z dobových artefaktov a dokumentov v priestoroch školy. Sprievodné podujatia:

2.apríl

13:30 – ekumenická bohoslužba v kostole Sv. Mikuláša v Senci

15:00 – kultúrny program v miestnom kultúrom stredisku


17:00 – odhalenie pamiatky

17:30 – otvorenie výstavy, slávnostná recepcia v priestoroch školy

štvrtok, 27. januára 2011

Železničná stanica RÉTE – RECA

Ako ukážku prírastku do mojej zbierky vám predkladám unikátny (podľa mňa) záber na železničnú „stanicu“ (zastávku) malej obce Reca (Réte) neďaleko od Senca.
Obec sa nachádza 4 km od Senca. Zastávka je vzdialená od obce ešte aj v dnešnej dobe asi 1 km. Leží na trati Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo.
Samotný záber pochádza z r. 1910, a je na ňom vyfotený „správca“ zastávky Rákoczy Ferenc.


Budova žel. zastávky z r. 1910 je do dnes v pôvodnej podobe zachovaná.

sobota, 8. januára 2011

Pohľadnice z dieľne Emmy Tichnovej - 2.časť

V máji r. 2010 som sa obrátil na verejnosť s prosbou o pomoc, pri zisťovaní, či pani E.Tichnová vydávala svoje pohľadnice ako série, alebo jednotlivo. Viac sa dočítate tu:

Pohľadnice z dieľne Emmy Tichnovej - 1.časťDnes sa mi podarilo získať ďalšiu pohľadnicu, ktorá má rovnaké číslovanie 8394e.


Je to záber na parný mlyn od vyústenia dnešnej Šafarikovej ulice na Trnavskú ulicu.

Samozrejme naďalej privítam prípadné zistenia ostatných zberateľov.

sobota, 4. decembra 2010

Slnečné jazerá - "Báger"

Samotné jazerá vznikali postupne od r. 1845, kedy začala intenzívna ťažba štrku, ktorá sa využívala na stavbu železničnej trate Bratislava – Galanta. Ťažbu riadila Železničná správa Rakúska Uhorska.


Postupne takto vzniklo 5 samostatných jazier, ktoré sa zlúčili do jednej ucelenej vodnej plochy začiatkom 20 storočia. Celková vodná plocha predstavuje vyše 100 ha, a jej najväčšia hĺbka 12 m.

Myšlienky vybudovania verejného kúpaliska sa ujala v r. 1919 Slovenská Beseda v Senci spolu s 59. Zborom Slovenskej Ligy. V tomto období jazerá dostali aj nový názov „Slovenské Tahiti“, ktoré sa však neujalo. Medzi domácimi sa naďalej jazerá spomínali len ako „Báger“.


Od r. 1930 správa kúpaliska definitívne prechádza do rúk 59. Zboru Slovenskej Ligy. Liga vzala do prenájmu areál od správy ČSD. Postupne vybudovali pláže, bufety. Areál sa ohradil.


Dnešný názov „Slnečné jazerá“ dostali v r. 1960, kedy bola vypísaná súťaž na nový názov.
Od tej doby sa vlastne počíta „zlatá éra“ jazier. Rozmachom turizmu, a vytvorením lepších podmienok sa jazerá stali celoštátne vyhľadávaným turistickým cieľom.


piatok, 8. októbra 2010

Pominuteľnosť, alebo ako miznú nemí svedkovia doby

Bola to jedna z posledných troch budov pešej zóny, ktorá ako – tak odolávala zmenám a vkusu ľudí počas viac ako 100 ročnej jej existencie.
Už na prvých pohľadniciach mesta zo začiatku 20.storočia bola viackrát vyobrazená.Statočne odolávala zubu času, obmene spoločenského zriadenia, ale aj rôznych majiteľov. Ale nadišiel aj jej čas. Doslúžila.
Aj keď fasáda nenaznačovala, že by niečo nebolo v poriadku s ňou, jej technický stav bol nalomený. Na statike budovy zanechala svoje odtlačky bývalá rušná Gottwaldova ulica, cez ktorú dlhé roky viedla hlavná dopravná tepna mesta smerom na Šamorín a Dunajskú Stredu.


Ako skoro každá budova zámožnejšej rodiny zo začiatku 20.storočia slúžila nie len na bývanie, ale aj pre verejnosť. Na prízemí vždy bola predajňa. Počas 1.republiky samozrejme súkromná, po zoštátnení štátna. Až kým po roku 1993 sa vrátila k pôvodnej funkcii, a slúžila ako útulná kaviareň a cukráreň Balkán. Zmrzlina z tejto cukrárne bola známa v širšom okolí mesta.


Nová budova bude slúžiť rovnakému účelu. Podľa zámeru cukráreň Balkán by sa mal otvoriť už pred budúcoročnou sezónou.